Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
bentazon 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
bitertanol 0.01 mg/kg torrsubstans
boskalid 0.01 mg/kg torrsubstans
cyanazin 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-D 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-DP (diklorprop) 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetoat 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
etofumesat 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon 0.01 mg/kg torrsubstans
klopyralid 0.1 mg/kg torrsubstans
kloridazon 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinmerac 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPA 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metalaxyl (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metamitron 0.01 mg/kg torrsubstans
metazaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
propyzamid 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
metsulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
sulfosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tifensulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tribenuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
glyfosat 0.01 mg/kg torrsubstans
AMPA 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3l Pesticider i jord, slam och sediment enligt SGUs rapport 2013:01

Paketinfo

Pris: 4 830 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja