Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH
elektrisk konduktivitet mS/m
P-AL mg/100g
K-AL mg/100g
Mg-AL mg/100g
Ca-AL mg/100g
nitrit-nitratkväve, summa mg/100g
mullhalt vikt-%
jordart

Trädgårdspaket

Paketinfo

Pris: 900 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 1000 g
Provkärl: 1000 ml plastburk
Express: Nej