Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0,05 mg/kg torrsubstans
Al, aluminium 5 mg/kg torrsubstans
Au, guld 0,05 mg/kg torrsubstans
B, bor 5 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0,08 mg/kg torrsubstans
Bi, vismut 0,05 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 40 mg/kg torrsubstans
Cs, cesium 0,05 mg/kg torrsubstans
Dy, dysprosium 0,05 mg/kg torrsubstans
Er, erbium 0,05 mg/kg torrsubstans
Eu, europium 0,05 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 5 mg/kg torrsubstans
Ga, gallium 0,5 mg/kg torrsubstans
Gd, gadolinium 0,05 mg/kg torrsubstans
Ho, holmium 0,05 mg/kg torrsubstans
Ir, iridium 0,05 mg/kg torrsubstans
K, kalium 100 mg/kg torrsubstans
Li, litium 1 mg/kg torrsubstans
Lu, lutetium 0,05 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 5 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 0,5 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0,1 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 40 mg/kg torrsubstans
Nd, neodym 0,05 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 10 mg/kg torrsubstans
Pd, palladium 0,5 mg/kg torrsubstans
Pr, praseodym 0,05 mg/kg torrsubstans
Pt, platina 0,2 mg/kg torrsubstans
Rb, rubidium 0,05 mg/kg torrsubstans
Re, rhenium 0,02 mg/kg torrsubstans
Rh, rodium 0,5 mg/kg torrsubstans
Ru, rutenium 0,5 mg/kg torrsubstans
S, svavel 100 mg/kg torrsubstans
Sb, antimon 0,05 mg/kg torrsubstans
Se, selen 5 mg/kg torrsubstans
Sm, samarium 0,05 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 0,5 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 0,5 mg/kg torrsubstans
Tb, terbium 0,05 mg/kg torrsubstans
Te, tellur 0,2 mg/kg torrsubstans
Tl, tallium 0,05 mg/kg torrsubstans
Tm, tulium 0,05 mg/kg torrsubstans
U, uran 0,05 mg/kg torrsubstans
W, volfram 0,05 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0,05 mg/kg torrsubstans
Yb, ytterbium 0,05 mg/kg torrsubstans

Bygg-M-AR2: Tilläggselement

Paketinfo

Pris: Pris/tilläggselement: 190 SEK
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS efter uppslutning i kungsvatten. SS-EN ISO 54321:2021 (mark, behandlat bioavfall, slam och avfall) SS-EN 16174:2012 (slam, behandlat avfall och mark)
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Vid 1-dags snabbanalys ska provet skickas direkt till ALS laboratorium i Luleå.
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 505 kr. Därefter 190 kr/element
För Same Day, vänligen kontakta ALS i Luleå