Miljöanalys

Miljöanalyser av organiska- och oorganiska ämnen, spårelement och pesticider.

Miljöanalys

ALS Scandinavia erbjuder ett heltäckande utbud av miljöanalyser av organiska- och oorganiska ämnen, spårelement och pesticider. ALS utför även laktest, tillhandahåller provtagningsutrustning och miljöanalys av passiv provtagare samt erbjuder ett omfattande analysutbud för dricksvatten och asbest. Samtliga miljöanalyser baseras på väletablerade metoder och har i hög utsträckning ackreditering.

Provernas natur varierar stort och inkluderar exempelvis jord, slam, sediment, vatten, diverse byggnadsmaterial, avfall, fibrer och luft.

Vi har även kapacitet att utföra flertalet miljöanalyser express, våra s.k. Quickanalyser där resultat kan fås innan 07:00 dagen efter inlämning av prov. Kontakta oss gärna för mer information om miljöanalyser.  

Aktuellt

Välkomna på frukostseminarium om mikroplaster!

20 jun 2019
​Den 26 september kommer ALS hålla ett frukostseminarium på Freys hotel i Stockholm. Analysmetoder och nya möjligheter för att analysera mikroplaster kommer ligga i fokus.... Läs mer »

PFAS detekterat med TOP-assay i "PFAS-fria" brandsläckningsskum

20 jun 2019
Ett stort användningsområde för PFAS-ämnen har varit i brandsläckningsskum, då produkter med PFAS tål höga temperaturer. Vid nätverkets 11:e möte den 9:e maj presenterades en undersökning där sex olika produkter analyserades, varav fem skulle vara fria från PFAS-ämnen.... Läs mer »

Minskade provvolymer ger bättre kvalitet och mindre klimatpåverkan

27 maj 2019
ALS Scandinavia jobbar aktivt för att minska provmängderna vi behöver för analys. Minskade provvolymer ger reducerad klimatpåverkan från transporter. Ett mindre prov ger också bättre kvalitet eftersom det skapar bättre förutsättningar att homogenisera provet och större andel av provet analyseras.... Läs mer »