ALS erbjuder analys av vattenprover för olika ändamål. Beroende på typ av vattenprov erbjuder vi relevanta analyser för kontroll av ditt vatten. Läs mer om olika laboratorietest som ALS kan erbjuda här.

Dricksvatten

Dricksvatten är ett vattenprov som är avsett att drickas eller användas i exempelvis matlagning eller av livsmedelsindustrin. Följaktligen är det viktigt att dricksvattenkvaliteten är tillräckligt hög för att inte medföra hälsorisker. För kommunalt vatten ansvar kommunen för provtagning och analys, har du däremot egen vattenförsörjning ansvarar du för vattenkvaliteten.

ALS erbjuder en mängd analyser av dricksvatten. Är du privatperson och önskar kontrollera kvaliteten på vattenprov, vänligen besök vattenprovtagning.se.

Naturliga och förorenade vatten

Det finns många olika typer av naturliga vattenprover; vatten från hav, insjöar eller grundvatten har olika egenskaper och utsätts typiskt för olika källor av miljöpåverkan. ALS erbjuder en bred analysportfölj för analys av naturliga vattenprover. 
Förorenade vattenprover från industri är normalt sett föremål för kvalitetscheck enligt kontrollprogram utfärdade av myndighetstillsyn. Avloppsvatten är ett annat exempel på förorenat vatten. Avloppsvatten ska renas innan det släpps ut i naturen.

Se våra analyser av vatten