TilläggsMetaller- kungsvatten, aqua regia

Tilläggsmetaller- kungsvatten, aqua regia

Nedan finner du de metaller, med rapporteringsgränser, som kan beställas som tillägg till paketen M-AR, M-AR2 och M-AR3Vi är ackrediterade för samtliga 59 metaller i matriserna:
  •   jord
  •   slam
  •   sediment
  •   byggnadsmaterial
  •   avfall
  •   aska

Vänligen observera att vi vid behov kan leverera signifikant lägre ackrediterade rapporteringsgränser för majoriteten av metallomfattningen. Vänligen kontakta ALS laboratorium i Luleå för konsultation.
 
Element  Rapporteringsgränser,
 
mg/kg Torrsubstans
MAR  MAR 2 MAR 3
         
Ag 0.05 Ag   Ag
Al 5      
As 1   As As
Au 0.05      
B 5      
Ba 0.5   Ba Ba
Be 0.08      
Bi 0.05      
Ca 40      
Cd 0.05   Cd Cd
Co 0.1   Co Co
Cr 0.2   Cr Cr
Cs 0.05      
Cu 0.2   Cu Cu
Dy 0.05      
Er 0.05      
Eu 0.05      
Fe 5      
Ga 0.5      
Gd 0.05      
Hg 0.05   Hg Hg
Ho 0.05      
Ir 0.05      
K 100      
Li 1      
Lu 0.05      
Mg 5      
Mn 0.5      
Mo 0.1 Mo   Mo
Na 40      
Nd 0.05      
Ni 0.2   Ni Ni
P 10      
Pb 0.2   Pb Pb
Pd 0.5      
Pr 0.05      
Pt 0.2      
Rb 0.05      
Re 0.02      
Rh 0.5      
Ru 0.5      
S 100      
Sb 0.05 Sb   Sb
Se 5      
Sm 0.05      
Sn 0.5 Sn   Sn
Sr 0.5      
Tb 0.05      
Te 0.2      
Tl 0.05      
Tm 0.05      
U 0.05      
V 0.2   V V
W 0.05      
Y 0.05      
Yb 0.05      
Zn 2   Zn Zn