Om Svepelektronmikroskop, SEM

Kort fakta om svepelektronmikroskopen vid ALS Scandinavia.

 
Vi erbjuder elektronmikroskop S3400N och SU3500. Dessa instrument är utrustade med:
 
• SE - detektor för högvakuum
• SE - detektor för lågvakuum (används för prover som är
känsliga för vakuum, t ex biologiska prover som sporer
och trä, vars celler deformeras i vakuum)
• BSE - detektor används för att enkelt kunna skilja
partiklar som innehåller huvudsakligen tunga element
från partiklar med övervägande lätta element.
• EDX - detektor: Silicon Drift Detektor (SDD Apollo och
Octane) i kombination med EDAX Genesis och EDAX Team