Tilläggselement för jord, slam och sediment (inom ackrediteringen)
LOQ i mg/kg torrsubstans

  M-1c MS-1 M-2 MG-1 M-KM1
Al 10 50 10    
Ag          
B 2 2 2   2
Ba     0.4    
Be   0.1 0.1    
Ca 20 50 20    
Fe   10 10   10
Hg 0.04 0.04 0.01 0.01 0.01
Li 1 1 1    
Mg 5 5 5    
Mn   0.5 0.5   0.5
Mo          
Na 50 1 50 1 50 1    
P   5 5   5
S 50 50 50    
Sb          
Sn          
Sr   0.2 0.2   1

1 Metod ICP-SFMS, lakas i 7M HNO3 för slam/sediment alternativt HNO3/H2O2 för jord. Vissa prover kan kräva uppslutning i autoklav, då erhålls högre rapporteringsgränser, dessutom kan inte Na rapporteras.


Tilläggselement för vatten (inom ackrediteringen)
LOQ i µg/l

- V-5 V-6 V-4a V-4b
Ag 0.5 0.3    
Al        
As 0.5  0.5     
B        
Fe        
Hg 0.0012 0.0012    
Li        
Mn        
P        
S 200 200 200 200
Sb 0.1 0.05    
Se 2.51 2.51    
Si        
Sn 0.5 0.3    
Sr        
Th 0.2 0.1    
Tl 0.1 0.05    
U 0.01 0.005    
V 0.05 0.03    
W        

1 Se kan beställas som extra element med högupplösande teknik. Pris 410 kr/prov.
2 Hg kan beställas med rapporteringsgräns 0.001µg/L i naturliga vatten. Pris för tillägg: 410 SEK / prov. För analys av endast kvicksilver med 0.001µg/L: 505 SEK / prov.