PS Organic standardmembran

Parameter: Rapporteringsgräns:

Paketinfo

Pris: 840 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Utrustning
Anmärkningar: För att beställa utrustning för passiv provtagning, kontakta Ingalill Rosén (08-5277 5220), Maria Bigner (08-5277 5208) eller kundtjänst i Stockholm (08-5277 5200).