OJ-3c LC-MS-MS pesticidpaket i jord, slam och sediment

Parameter: Rapporteringsgräns:
2-hydroxiterbutylazin-desetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxisimazin 0.01 mg/kg torrsubstans
3-hydroxikarbofuran 0.01 mg/kg torrsubstans
6-klornikotinsyra 0.01 mg/kg torrsubstans
acetamiprid 0.01 mg/kg torrsubstans
acetoklor 0.01 mg/kg torrsubstans
alaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarbsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarbsulfoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
ametryn 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
azoxystrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
boskalid 0.01 mg/kg torrsubstans
cyanazin 0.01 mg/kg torrsubstans
cyprokonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylterbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desmetryn 0.01 mg/kg torrsubstans
diazinon 0.01 mg/kg torrsubstans
difenakum 0.01 mg/kg torrsubstans
diflufenikan 0.01 mg/kg torrsubstans
diklorvos 0.01 mg/kg torrsubstans
dikrotofos 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetoat 0.01 mg/kg torrsubstans
dimoxistrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
epoxikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
fenoxikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
fipronil 0.01 mg/kg torrsubstans
fipronilsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
fluazifop 0.01 mg/kg torrsubstans
fonofos 0.01 mg/kg torrsubstans
forat 0.01 mg/kg torrsubstans
fosalon 0.01 mg/kg torrsubstans
fosfamidon 0.01 mg/kg torrsubstans
fosmet 0.01 mg/kg torrsubstans
fosmet oxon 0.01 mg/kg torrsubstans
hexazinon 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxiatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
hydroxiterbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid olefin 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid urea 0.01 mg/kg torrsubstans
indoxakarb 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon-desmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon-monodesmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kadusafos 0.01 mg/kg torrsubstans
karbaryl 0.01 mg/kg torrsubstans
karbendazim 0.01 mg/kg torrsubstans
karbofuran 0.01 mg/kg torrsubstans
klomazon 0.01 mg/kg torrsubstans
klorfenvinfos 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon-desfenyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon-metyldesfenyl 0.01 mg/kg torrsubstans
klorpyrifos 0.01 mg/kg torrsubstans
klorsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klortoluron 0.01 mg/kg torrsubstans
klotianidin 0.01 mg/kg torrsubstans
kresoxim-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
linuron 0.01 mg/kg torrsubstans
malaoxon 0.01 mg/kg torrsubstans
malation 0.01 mg/kg torrsubstans
metamitron 0.01 mg/kg torrsubstans
metazaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
metidation 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarbsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarbsulfoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
metkonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
metolaklor (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metomyl 0.01 mg/kg torrsubstans
metomyloxim 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin 0.01 mg/kg torrsubstans
oxamyl 0.01 mg/kg torrsubstans
pendimetalin 0.01 mg/kg torrsubstans
petoxamid 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
prokloraz 0.01 mg/kg torrsubstans
prometon 0.01 mg/kg torrsubstans
prometryn 0.01 mg/kg torrsubstans
propazin 0.01 mg/kg torrsubstans
propikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
propoxur 0.01 mg/kg torrsubstans
pyrimetanil 0.01 mg/kg torrsubstans
sebutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
simazin 0.01 mg/kg torrsubstans
simetryn 0.01 mg/kg torrsubstans
tebukonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutryn 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
tiakoprid 0.01 mg/kg torrsubstans
tiametoxam 0.01 mg/kg torrsubstans

Paketinfo

Pris: 2 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja