OJ-3b Pesticider i jord, slam och sediment, monitoringpaket

Parameter: Rapporteringsgräns:
Kvävepesticider:
ametryn 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
cyanazin 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
desmetryn 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
metribuzin 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
propazin 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
simazin 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
terbutryn 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
terbutylazin 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
Organiska fosforpesticider:
azinfosetyl 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
azinfosmetyl 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
demeton-O/S 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
demeton-s-metyl 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
diazinon 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
diklorvos 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
dimetoat 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
disulfoton 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
etoprofos 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
etylparation 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
fenamifos 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
fenitrotion 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
heptenofos 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
klorfenvinfos 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
klorpyrifos 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
klorpyrifosmetyl 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
kumafos 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
malation 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
metidation 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
metylparation 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
mevinfos 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
pirimifosmetyl 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
pyrazofos 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
tetraklorvinfos 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
fention 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
fonofos 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
fosfamidon (e+z) 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
tolklofosmetyl 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
triazofos 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
Karbamater:
fenoxikarb 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
klorprofam 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
profam 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
pirimikarb 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
prosulfokarb 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
triallat 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
Pyretroider:
alletrin 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
bifentrin 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
cyflutrin 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
cypermetrin 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
deltametrin 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
fenpropatrin 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
fenvalerat 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
permetrin 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
tetrametrin 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
Konazoler:
difenokonazol 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
etridiazol 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
penkonazol 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
prokloraz 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
propikonazol 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
tebukonazol 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
triadimefon 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
Anilider:
alaklor 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
metazaklor 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
metolaklor 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
procymidon 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
propaklor 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
vinklozolin 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
Diverse pesticider:
brompropylat 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
gamma-HCH (lindan) 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
dodemorf 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
fenarimol 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
fenpropimorf 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
fluazifop-p-butyl 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
hexaklorbensen 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
furalaxyl 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
bupirimat 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
metalaxyl (isomerer) 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
pentaklorbensen 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
propyzamid 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
pyrifenox 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans
pyrimetanil 0.01-0.1 mg/kg torrsubstans

Paketinfo

Pris: 6 300 SEK / prov
Standard svarstid: 6 veckor
Snabbast svarstid: 6 veckor
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Nej