OJ-3b Pesticider i jord, slam och sediment, monitoringpaket (1-5 föreningar)

Parameter: Rapporteringsgräns:
Utvalda parametrar ur OJ-3b

Paketinfo

Pris: 4 465 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Anmärkningar: Svarstiden är 20 arbetsdagar.
För valbara föreningar, se (OJ-3b Pesticider i jord, slam och sediment, Monitoringpaket).