M-AR Grundämnen i jord, slam och sediment med kungsvattenuppslutning

Parameter: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.05 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.2 mg/kg torrsubstans
Sb, antimon 0.05 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 0.5 mg/kg torrsubstans

Paketinfo

Pris: 905 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS efter uppslutning i kungsvatten. SS-EN 13346 (slam) , SS-EN 13657 (avfall), SS-EN 16174 (slam, behandlat avfall och mark), SS-ISO 11466 (jord)
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Vid 1-dags snabbanalys ska provet skickas direkt till ALS laboratorium i Luleå.
Anmärkningar: M-AR kan beställas som tilläggspaket till MS-1, M-1c, M-2, MG-1, Bygg-I-1c eller Bygg-I-2. Priset blir då 620 kr/prov. Pris för enstaka element: 410 kr/prov.
Slamprover ska levereras kylda till labbet för att undvika gasutveckling.
För Same Day, vänligen kontakta ALS i Luleå