Första tilläggselement (jord, slam och sediment)

Parameter: Rapporteringsgräns:

Paketinfo

Pris: 250 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Anmärkningar: För tillgängliga element och LOQ, se Tilläggspaket - metaller.