M-10 Metaller i kvartsfiberfilter

Parameter: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.1 µg totalt
Cd, kadmium 0.02 µg totalt
Co, kobolt 0.05 µg totalt
Cr, krom 0.2 µg totalt
Cu, koppar 0.2 µg totalt
Hg, kvicksilver 0.02 µg totalt
Mn, mangan 0.5 µg totalt
Ni, nickel 1 µg totalt
Pb, bly 0.05 µg totalt
Sb, antimon 0.02 µg totalt
Tl, tallium 0.02 µg totalt
V, vanadin 0.04 µg totalt

Paketinfo

Pris: 1 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: kvartsfiberfilter
Metod: SS-EN 14385:2004 mod. Uppslutning: Filtret upplöses med HNO3/HF/H2O2 i slutna teflonbehållare i mikrovågsugn.
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Enstaka element: 630 kr/filter.
Tilläggselement: Fe, K, Li, Mo, Na, P, S, Sn, Zn. Första tilläggselement: 250 kr/filter, därefter 125 kr/filter.