OB-25a Bromerade flamskyddsmedel inklusive TBBP-A i biota

Parameter: Rapporteringsgräns:
BDE 28 0.05 µg/kg
tetraBDE 0.5 µg/kg
BDE 47 0.05 µg/kg
pentaBDE 0.5 µg/kg
BDE 99 0.05 µg/kg
BDE 100 0.05 µg/kg
hexaBDE 0.5 µg/kg
heptaBDE 1 µg/kg
oktaBDE 1 µg/kg
nonaBDE 5 µg/kg
dekaBDE 5 µg/kg
dekabrombifenyl (DeBB) 5 µg/kg
hexabromcyklododekan (HBCD) 5 µg/kg
tetrabrombisfenol-A (TBBP-A) 1 0.5 µg/kg
BDE 153 0.05 µg/kg
BDE 154 0.05 µg/kg

Paketinfo

Pris: 5 145 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Biota
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar:
1 TBBP-A kan inte bestämmas i prover med hög fetthalt.