A-4e Halvkvantitativ analys av materialprov (SEM)

Parameter: Rapporteringsgräns:

Paketinfo

Pris: 1 260 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Partiklar/asbest/fibrer/mögel
Metod: SEM-EDS
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Analysen används för at identifiera och kvantifiera vilka element som ingår i et material. Element med atom nummer <6 kan inte identifieras
Detektionsgränsen för de enskilda elemente ligger oftast kring 0.1%, men kan vara avsevärt högre om vissa elementkombinationer förekommer eftersom vissa elements toppar överlappar