M-5 + Sb Metaller i avfall

Parameter: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 1 3 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 1 0.08 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 1 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 1 0.01 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 3 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 1 0.5 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 1 mg/kg torrsubstans
S, svavel 80 mg/kg torrsubstans
Sb, antimon 1 0.5 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.5 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 4 mg/kg torrsubstans

Paketinfo

Pris: 1 460 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Anmärkningar: Se mer information om laktester och analys av avfall.
1 Ackrediterad analys. Ackrediteringen gäller enbart aska.