I första hand bör man se sig om efter fuktskador. Översvämningar, läckage och badrum med läckande tätskikt är typiska områden där problem kan återfinnas. Kondensproblem är också vanliga i krypgrunder, på vindar och i isolerade ytterväggar, medan markfukt är vanligt i källare och platta-på-mark-konstruktioner.

Vanligt är att man genom att sätta igen alla friskluftsintag drar in luft från byggnadens grund där det kan det finnas både mögellukt och radon. Konsultera en sakkunnig om hur ventilation av källare och krypgrunder bör ordnas.

Skicka in topsat prov på damm för analys av DNA från mögelsvampar (se paket A-3e).

Beställ test online

www.inomhusanalys.se
På denna sida kan du beställa ett flertal mätningar relaterade till inomhusmiljö. Detta inkluderar: