Vid upptäckt av svamp eller kraftig röta inomhus så ska man reagera direkt. Bryt upp väggen eller golvet och se till att stoppa fukten. Ta ett prov för analys av Äkta hussvamp (se paket A-3c eller A-3d) och ta bort synliga skador.

Om det finns brunt kanelliknande pulver på tex. stickkontakterna eller i huset i allmänhet, kan det vara ett tecken på Äkta hussvamp. En liten skada kan mycket snabbt bli så stor att den hotar att ödelägga huset. Ta ett prov på konstruktionen (se provtagningsinstruktioner) och kontakta gärna en sakkunnig. Det finns goda möjligheter att ”rädda” huset genom olika åtgärder.

Beställ test online

www.inomhusanalys.se
På denna sida kan du beställa ett flertal mätningar relaterade till inomhusmiljö. Detta inkluderar: