Om byggnadsmaterial blir fuktigt så växer det mögel och bakterier även om virket är impregnerat med diverse biocider. Vissa organismer växer bättre och fortare i fuktiga miljöer. Vid höga fukthalter växer det en något annan flora än den som normalt finns i miljön och dessa fuktkrävande organismer kan kopplas till hälsobesvär.

Fukt kan starta en del kemiska processer. Mattor i badrum kan börja bubbla, krympa och släppa. När man lyfter och luktar under dessa så luktar de ofta kemiskt. Fukt kan driva ut terpener ur virke som kan lukta "nysågat", medan impregnerat virke som blir fuktigt kan börja avge tjärdoft eller lukta klorfenoler (dvs. mögellukt med stark inslag av fränare kemi).

Har man redan förvärvat en överkänslighet bör någon annan sköta sökandet efter vad som luktar, eller ta tekniken till hjälp genom att skicka in prov för analys.

Beställ test online

www.inomhusanalys.se
På denna sida kan du beställa ett flertal mätningar relaterade till inomhusmiljö. Detta inkluderar: