Oro

När det kommer signaler om problem med inomhusmiljön på arbetsplater eller skolor så bör man göra en översiktlig undersökning för att säkerställa att det inte är låg ventilation eller psykosociala problem som är orsaken. 

På en arbetsplats med över 25 anställda kan man göra en så kallad ÖREBRO-enkät. Örebroenkäten utvecklades av av Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetsjukhuset Örebro (http://www.inomhusklimatproblem.se/mmq/mmq_sv.html) och har använts sedan 1985. Enkäten kan användas om man har ett tillräckligt stort antal människor som stadigvarande vistas i byggnaden. En nedre gräns är 22 personer, men analysen blir säkrare ju fler som svarar på enkäten. Om det är färre än 22 personer kan dessa istället intervjuas enligt ett bestämt schema.

Örebroenkäten är baserad i pappersformat men ALS anoZona erbjuder samma enkät digitalt. För detta behövs e-postadresserna till de som skall vara med i enkäten samt ett, av arrangören, formulerat introduktionsbrev. Kontakta kundtjänst på ALS anoZona för mer information.

ALS anoZona hjälper inte till med tolkningen av Örebroenkäten, utan svaren utvärderas självständigt av kund med hjälp av manualerna som finns på Miljömedicin MM Konsult AB. För hjälp med tolkning av enkäten kan Miljömedicin MM Konsult AB kontaktas.

Kontakta oss