Flytta eller stanna?

FLYTTA ELLER STANNA?

I många fall höjs röster för att man, vid besvär, skall flytta ur lokalerna antingen tillfälligt eller för gott. Resultatet blir dock ofta att man i avvaktan på lämpliga alternativ sitter kvar.

ALS anoZona förordar att akuta åtgärder genomförs för att säkra en god inomhusmiljö under ett övergångsskede till dess att man funnit de skador som är orsak till problemen. Dessa kan bestå av storstädning, installation av luftrenare samt underlättande för att hålla dammfritt.

Kontakta oss