Arbetsplatser & Skolor

ARBETSPLATSER & SKOLOR

Inomhusmiljön påverkar i hög grad prestation och inlärningsförmåga. Vistelse i lokaler med dålig inomhusmiljö kan ge upphov till trötthet, hudproblem, nästäppa och huvudvärk, men även gradvis öka överkänsligheten hos vissa individer så att de reagerar på lägre och lägre halter. Vid misstanke om problem med inomhusmiljön gäller det att fort ta itu med problemen.

Kontakta oss