Analys av inomhusmiljö

Analys av inomhusmiljö

ALS Scandinavia erbjuder flera olika analyspaket för att identifiera eventuella skadeangrepp och orsaker till försämrad inomhusmiljö eller skador på byggnadsmaterial. I och med ALS Scandinavias förvärv av anoZona för ungefär ett år sedan har vi haft möjlighet att utöka vårt utbud av analyser för inomhusmiljö. Vi har byggt ut vårt laboratorium i Danderyd med lokaler och utrustning för analys av inomhusmiljö. Vår erfarna personal har flyttat med så vi har stor kompetens inom området.

Läs våra informationsblad

Se våra analyspaket

Privatperson?

Om du som privatperson vill beställa analyser av din inomhusmiljö erbjuder vi detta via hemsidan www.anozona.biz. Analysutbudet är brett och inkluderar:

Problematiska inomhusmiljöer

De vanligaste problemen med inomhusluft går vanligtvis att ventilera bort. Matos, lukter och hög halt av koldioxid bekämpas bäst med ökad luftomsättning, i de enklaste fallen genom att skapa korsdrag.

I vissa fuktskadade byggnader reagerar människor som vistas där negativt och kan få hälsobesvär som kopplas till byggnaden. Besvären går gradvis över när personen lämnat huset. De som forskar inom området har sett att det finns ett samband med fukt. Man talar om byggnadsrelaterad ohälsa, och i dagligt tal om "sjuka hus". Läs mer om byggnadsrelaterad ohälsa här

Det finns alltid mögel och bakterier i byggnader och inomhusmiljön. Skillnaden är att de organismer som växer i fuktskadade hus är så många fler. Många av mögelsvamparna är av toxinbärande arter. När det fuktiga materialet torkar börjar möglet att damma runt i huset med eventuella svamptoxiner fästade vid fragmenten. En stor del av detta mikrobiella damm består av mikroskopiska partiklar som dras in i lungorna, fastnar i ögonen eller på huden och kan orsaka byggnadsrelaterad ohälsa.

Andra saker som människor kan reagera på är kemiska emissioner från byggnadsmaterial och allergener från djur.

Om en person som har börjat reagera fortsätter att utsätta sig för dålig inomhusmiljö, riskerar det att utvecklas överkänslighet. Detta gör att man bör ta itu med eventuella problem och inte gå för länge i den miljö man reagerar på.

Återställa en god innemiljö

För att återställa en god inomhusmiljö bör det först konstateras vilka föroreningar som är aktuella. Eftersom både växande och uttorkade mögel bär på toxin kan man använda DNA-teknik för analys av mögelsvamp i topsat dammprov (se analyspaket A-3e). Analysen tar 10 arbetsdagar. Övriga fel av kemisk natur är mindre vanliga, så dessa kan man vänta med tills DNA-svaren är klara.

När provet har tagits rekommenderas en noggrann städning som första åtgärd då de flesta föroreningar är partikulära, dvs. finns i damm. Klicka här för att få tips gällande städning.

Om DNA-analysen visar på trolig mögel/fuktskada startar skadeutredning där det konstateras vad som bör saneras och byggas nytt.

Efter de nödvändiga åtgärderna följs inomhusmiljön upp med ett nytt prov för att säkerställa att problemen har blivit tillrättade.

Kontakta oss