Organiska ämnen / Bränslen, aska och rökgaser (19)