Partiklar/asbest/fibrer/mögel / Avfall och byggnadsmaterial (17)