Aktuellt - Miljöanalys

Nya analyspaket för alkylerade PAH: er

6 apr 2017

PAH: er, eller polycykliska aromatiska kolväten, är miljöfarliga ämnen som i huvudsak kommer från förbränning eller från oljespill. Alkylerade PAH: er återfinns främst i samband med oljespill. I ALS nya analyspaket för jord, sediment, slam och vatten rapporteras dels PAH16 på vanligt sätt, dels alkylerade PAH: er (naftalen, fenantren, dibensotiofen och deras alkylerade homologer). 

För mer information om våra analyspaket i jord respektive vatten, följ respektive länk eller kontakta oss för mer information.