Aktuellt - Miljöanalys

Kan man spåra spridning av mikroplast från konstgräsplaner?

15 apr 2019

Stora mängder mikroplaster förekommer idag i naturen, i Sverige sprids omkring 13000 ton mikroplaster/år. Omkring 15% av alla utsläpp av mikroplaster kommer idag från granulat som sprids på konstgräsplaner. Läs mer om ALS forskning kring miljöforensik och spårning av källor till mikroplast.

Fastställa fingeravtryck för granulat?
Först mäts koncentrationer av en 70-tal olika grundämnen samt isotopförhållande för ett 10-tal av dessa i mikroplastprover. Den relativa sammansättningen av grundämnen och deras isotoper utgör ett fingeravtryck för mikroplastprovet. När ett stort antal prover granulat med känt ursprung har analyserats kan man bygga upp en databas vilken kan användas för att bestämma källan till föroreningen av mikroplast.

Hittills har ALS tittat på granulat från konstgräsplaner. Resultaten visar att den relativa koncentrationen av sällsynta jordartsmetaller avviker kraftigt i relativ sammansättning i granulat som består av SBR (styrenbutadiengummi) som är vanligt i bildäck jämfört med granulat som består av EPDM (etenpropengummi). Vi ser fram emot att följa utvecklingen av metoden.