Aktuellt - Miljöanalys

Ekotoxikologiska analyser hos ALS

26 sep 2018

ALS Scandinavia erbjuder nu ekotoxikologiska tester och undersökningar via sitt laboratorium Toxicon i Landskrona. Testerna utförs med vattenorganismer enligt nationella eller internationella standarder såsom ISO, Svensk Standard och OECD Test Guidelines.

Både sötvatten- och saltvattensorganismser används för att bestämma giftigheten av förorenade vatten samt kemiska ämnen och produkter. Utredningar av förorenade områden kan göras av våra miljökonsulter med lång erfarenhet inom ekotoxikologi och marinbiologi.

Genom att erbjuda en kombination av anpassade ekotoxikologiska tester och kemiska analyser är ALS din samarbetspartner för bedömning av förorenade vatten.

Läs mer om våra ekotoxikologiska analyser här.