Aktuellt - Miljöanalys

ALS kan nu erbjuda ett marknadsledande analysutbud för kungsvattenuppslutningar av fasta miljömatriser

23 aug 2017

ALS Scandinavia har sedan tidigare en omfattande ackreditering för metallanalyser av fasta miljöprover efter extraktion med salpetersyra. För jord och sediment finns dessutom ackreditering för Ag, Mo, Sb och Sn efter uppslutning med kungsvatten.

Vi får alltfler förfrågningar av metallanalyser efter kungsvattenuppslutning. ALS Scandinavia har därför valt att utöka sin befintliga ackreditering för uppslutning med kungsvatten och omfattar nu 59 element i provmatriserna jord, sediment, slam, aska, byggnadsmaterial och avfall. ALS Scandinavia har därmed Sveriges mest omfattande ackreditering för metaller och provmatriser. En sammanställning i tabellform med metaller och rapporteringsgränser finns här.

 
För våra analyspaket, vänligen se M-AR, M-AR2 eller M-AR3, där det sistnämnda paketet är en kombination av de två första.
 
Varför uppslutning med kungsvatten? Läs gärna mer genom att följa länken eller kontakta ALS i Luleå för mer information.