Aktuellt - Livsmedel

Varning för giftiga ämnen i kosttillskott på nätet

17 nov 2016

Livsmedelsverket varnar för att kosttillskott som innehåller giftiga tungmetaller såsom bly och kadmium säljs på nätet. En del kosttillskott kan även innehålla dopingklassade preparat. Såväl bly som kadmium kan orsaka njurproblem och kan även vara cancerframkallande.
Livsmedelsverket informerar även att nästan vart femte företag på webben inte är ett registrerat livsmedelsföretag. Företag som säljer livsmedel ska vara registrerade eftersom de då står under en så kallad livsmedelskontroll. I de flesta kommuner registreras livsmedelsföretag hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden, eller motsvarande nämnd, i företagets hemortskommun. De ansvarar sedan för livsmedelskontrollerna. (Källa: Livsmedelsverket*)

Känner du som livsmedelsproducent till vad dina kosttillskott innehåller?

ALS Scandinavias har metoder för kosttillskott med stor ackrediterad elementomfattning; 36 element. Vi hjälper dig analysera tungmetaller i dina kosttillskott.
Läs gärna mer om metaller och mineraler i livsmedel och kosttillskott. Här står bland annat mer om vilka element vi erbjuder samt våra rapporteringsgränser för olika typer av livsmedel och kostillskott.
 
Kontakta oss gärna för mer information eller specifika förfrågningar. 
 
Nyhetskälla:http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/kontrollen-av-internethandeln-med-kosttillskott-maste-bli-battre/
 
Källa, Livsmedelsverket*: http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/foretag-starta-eller-avveckla/registrering-godkannande-tillstand-och-anmalningar/