Aktuellt - Livsmedel

Undvik fisk med höga halter av dioxiner och PCB i jul

5 dec 2016

Inlagd sill och lax är några klassiker på det svenska julbordet. De är inte bara goda utan också nyttiga. Lax och inlagd sill innehåller viktiga näringsämnen såsom jod, selen, omega-3-fett och D-vitamin. Dock är inte all fisk nyttig.


Strömming/sill från Östersjön och Bottniska viken innehåller höga halter dioxiner och PCB. Lax som fiskas från dessa vatten samt dess älvar, Värnen och Vättern innehåller likaså höga halter av miljögifter. Strömming och lax bör därför enligt Livsmedelsverket inte ätas så ofta pga. det höga innehållet av dioxiner och PCB. 

Vad händer i kroppen vid intag av mat innehållandes Dioxiner och PCB?
Dioxiner och PCB lagras i kroppen hela livet och förs sedan över till barnet vid graviditet och amning. Då barnen utvecklas är de känsligare för ämnena än vuxna. Livsmedelsverkets rekommendation är därför att kvinnor som är gravida eller ammar endast bör inta fisken fångad från Bottenviken och Östersjön 2-3 gånger per år. Samma råd gäller för barn och ungdomar som växer och utvecklas. Övriga grupper i samhället kan äta fet fisk en gång per vecka.

Hur kvalitetssäkrar du din fisk inför julförsäljningen?
ALS kan hjälpa dig att analysera såväl Dioxiner i fisk och barnmat samt Dioxinlika PCBer i fisk och barnmat. För mer information kontakta oss direkt.

Källa: Livsmedelsverket: http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/at-mycket-fisk-i-jul--men-undvik-de-med-miljogifter/