Aktuellt - Livsmedel

Obligatoriskt med näringsdeklaration 13 december i år

13 maj 2016

Den nya informationsförordningen (EU nr. 1169/2011) kom ut i december 2014 och innebar en sammanslagning av två EU- direktiv; direktiven om märkning och om näringsdeklarationen.Den 13:e december i år blir det obligatoriskt med näringsdeklaration för alla livsmedelsförpackningar. 

För de företag vars produkter har haft en frivillig deklaration, blev denna obligatorisk i samband med informationsförordningen som trädde i kraft i december 2014. Förpackningar som saknar deklaration har tidigare varit undantagna. Från och med december i år blir det alltså obligatoriskt för alla förpackningar att ha en näringsdeklaration.

Vad är nytt med informationsförordningen?

Förutom den obligatoriska näringsdeklarationen är bland annat:

  • att ursprungsmärka kött från olika djurslag
  • att allergener ska anges tydligare
  • att datum för infrysning av fisk och kött ska stå på förpackningen
  • att information om livsmedlets beteckning ska finnas även för oförpackade livsmedel
  • att viss minimum teckenstorlek ska användas

Hur kan ALS Scandinavia hjälpa?

Vi kontrollerar att dina produkter uppfyller bestämmelserna i informationsförordningen (EU nr. 1169/2011). Detta innebär att vi gör en märkningskontroll, näringsvärdeskontroll inklusive kemisk analys samt sammanfattande rapport. Läs gärna mer om näringsdeklaration och vad vi kan erbjuda här.

ALS Scandinavia kan erbjuda dig ett heltäckande utbud av ackrediterade livsmedelsanalyser. Se gärna näringsparametrarna här. Vi har också utvalda pesticidpaket för t.ex. ekologiska produkter samt tillhandahåller logistiklösningar över hela Sverige.

Läs gärna mer här om märkning av färdigförpackade livsmedel  oförpackade livsmedel samt om den nya informationsförordningen på livsmedelsverkets hemsida.