Aktuellt - Livsmedel

Nyhet- klassificering av riktvärden i vårt onlinesystem!

10 jun 2016

Vi har infört en ny funktion i onlinetjänsten som underlättar arbetet med att tillämpa grupperade riktlinjer på dina analysresultat. Funktionen är klassificerande istället för fällande, vilket innebär att du på samma gång kan se de grupperade riktlinjerna för exempelvis KM och MKM (Naturvårdsverkets riktlinjer för Känslig mark KM och Mindre känslig mark MKM) tillämpas.

Utfallet är en markering per order som berättar vilken riktlinje som ordern högst klarar i en serie av fallande krav. Om ordern inte klarar någon av riktlinjerna framgår det tydligt. 

Detta ger dig exempelvis en snabb överblick över hur dina analysresultat blir klassificerade enligt Naturvårdsverkets riktvärden (länk enligt nedan) då du endast behöver tillämpa ett riktvärde, NVKM (NVs känslig mark (KM, MKM)) (Klassificerande).

Ett grönt checkmärke med KM betyder att samtliga analysresultat underskrider riktvärdet för KM, ett grönt checkmärke med MKM innebär på samma sätt att samtliga analysresultat underskrider riktvärdet för MKM men samtidigt finns det analysvärden i denna order som överskrider KM. Ett rött checkmärke med texten ”uppnår ingen” tillsammans med ett rött kryss innebär att det finns värden som överskrider både KM och MKM. Se gärna bildexemplet ovan.

Är det några riktvärden du vill att vi grupperar som skulle underlätta för ditt arbete är vi intresserade av att du hör av dig? Kontakta gärna vår kundtjänst.