Aktuellt - Livsmedel

Bekämpningsmedel i frukt och grönsaker bakom påvisade halter hos barn och mödrar

18 maj 2016

Danska forskare har nyligen publicerat en undersökning där 300 barns och mödrars urin har undersökts. Studien visar att 90 % hade spår av bekämpningsmedel i urinen. Det är mycket allvarligt eftersom gifterna misstänks kunna skada barns hjärnor. 

Forskarna har dragit slutsatsen att största delen av de rester som hittats i urinen kommer från frukt och grönsaker som importerats. Detta eftersom de flesta av de undersökta medlen som hittats är förbjudna i Danmark.

ALS Scandinavia kan hjälpa att ta reda på eventuella halter av pesticider i frukt och grönt, se paket pesticider i frukt och grönt eller kontakta oss direkt.

Källa: SVT Nyheter; http://www.svt.se/nyheter/utrikes/hoga-halter-av-gifter-i-barns-urin