L-3b Grundämnen i fasta prover

Parameter: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 24 mg/kg
As, arsenik 0.08 mg/kg
Ba, barium 0.2 mg/kg
Ca, kalcium 40 mg/kg
Cd, kadmium 0.005 mg/kg
Co, kobolt 0.005 mg/kg
Cr, krom 0.03 mg/kg
Cu, koppar 0.1 mg/kg
Fe, järn 10 mg/kg
K, kalium 100 mg/kg
Mg, magnesium 16 mg/kg
Mn, mangan 0.04 mg/kg
Mo, molybden 2 mg/kg
Na, natrium 24 mg/kg
Ni, nickel 0.04 mg/kg
P, fosfor 6 mg/kg
Pb, bly 0.04 mg/kg
Si, kisel 10 mg/kg
Ti, titan 2 mg/kg
V, vanadin 2 mg/kg
Zn, zink 0.2 mg/kg

Paketinfo

Pris: 2 100 SEK / prov
Rabattgrupp: 5
Provtyp: Fasta prov
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Rapportering kan på begäran ske i µg/tablett. Enstaka element från paket L-3a/L-3b, pris per prov: 790 kr. L-3a/L-3b kan kompletteras med ytterligare grundämnen. Pris 1:a grundämnet: 315 kr, därefter 160 kr/element. Vissa element fordrar separat uppslutning och/eller analys, då tillkommer 315 SEK.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
ALS Scandinavia AB har ingen generellt validerad metod utan erbjuder metodvalideringar mot förfrågan.