Utbildningar och konsulttjänster

Vi utför både praktiska och teoretiska utbildningar på plats hos våra kunder. Vi håller både utbildningarna anpassade för just er verksamhet eller er aktuella problemställning och generella utbildningar.

Exempel på utbildningar

·         Praktisk och teoretisk utbildning i omgivningshygien
·         Praktiska utbildningar i mikorbiologiska provtagning av renvatten och tryckluft

·         Allmänna GMP-utbildningar i mikrobiologiska metoder

·         Utbildning i upprättande av styrande instruktioner

·         Arbete i renrum     

KONSULTUPPDRAG

Utöver utbildningar genomför vi konsultuppdrag där vi bistår i upprättande av mikrobiologiska kontrollprogram samt utvärdering av dem. Vi tar även fram SOP(standarad operating procedure) och genomlyser problemområdern i produktion ute hos kund.

 

Kontakta oss