Det nya coronaviruset SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19, har förändrat mycket runt om i hela världen. Nya rutiner för att minska smittspridning har införts i stort sett överallt där många människor vistas. En del i att försöka minska spridningen är att testa om viruset förekommer på olika ytor. Vi har utvecklat en metod för att analysera förekomsten av SARS-CoV-2 på ytor. 

Det är även stor efterfrågan på läkemedel och medicintekniska produkter som används vid vård av patienter med covid-19. Vi utför analyser på dessa läkemedel och produkter.

Analys av coronaviruset SARS-CoV-2 på ytor

SARS-CoV-2 sprids huvudsakligen som en direkt kontakt- och droppsmitta. Det innebär att spridningen främst sker genom nära kontakt med en infekterad människa eller genom droppar som sprids i luften när en smittad person nyser eller hostar. Dropparna faller snabbt ner genom luften och landar på ytor där viruset kan överleva och spridas genom kontakt av ytorna.

Studier visar att viruset kan överleva på inerta ytor i flera dagar. I labbmiljö är viruset tillräckligt livskraftigt för att kunna infektera en människa efter att ha legat tre dygn på en yta av plast eller rostfritt stål. 

Beställning av provtagningsmaterial

Genom att använda en svabb (tops) som stryks över ytan och sedan analyseras, kan man undersöka förekomsten av viruset på ytan.  

Vi har tagit fram ett provtagningskit som innehåller provtagningsmaterial för provtagningen, förpackningsmaterial som krävs vid transport av biologiska substanser, returfraktsedel för gratis frakt av proverna till laboratoriet samt provtagningsinstruktion. 

Provtagningskitet kan du beställa under "Övrig utrustning" här

Om större ytor ska provtas rekommenderas det att ta flera prover från samma yta eftersom virus vanligtvis inte fördelas jämnt över en yta. Om flera prover tas vid samma tillfälle kan extra svabbar beställas, upp till fyra svabbar kan skickas samtidgt i samma transportförpackning.

När rekommenderas analysen?

Analys av SARS-CoV-2 på ytor rekommenderas för alla verksamheter som vill minska risken för smittspridning av covid-19 och speciellt i miljöer där många människor rör sig och på ytor som berörs av många.

Provtagning kan göras på alla ytor (t.ex. dörrhantag, tangentbord, hissknappar, bord m.fl) och rekommenderas:

  • Efter desinfektion av ytor för att verifiera att desinfektionsmetoden har varit verksam.
  • För att säkerställa en god miljö för anställda, kunder eller boende.
  • Vid regelbunden testning av ytor som en del av en verksamhets egenkontroll för att minska smittspridning.

Verksamheter där test av ytor kan vara intressant:

  • Företag som utför rengöring/desinficering av olika miljöer
  • Verksamheter inom handel
  • Hotel, barer, restauranger
  • Andra platser där många människor vistas

Läs mer om analys av coronaviruset SARS-CoV-2 här

Mer information om analyspaketet finns här

 

Analys av läkemedel som används vid vård av patienter med covid-19

Med anledning av coronapandemin har vi sett en ökad förfrågan av analyser inom området läkemedel och medicintekniska produkter (medical device). För att möta denna efterfrågan har vi delvis ställt om produktionen på vårt laboratorium för elemental impurities i Luleå och tillfört extra resurser på detta område. Detta innebär att vi nu kan utföra metodvalideringar på mycket kort tid och erbjuda analyser med extremt korta svarstider, självklart med samma krav på kvalitet som tidigare. Omställningen innebär även att vår kapacitet har utökats för att kunna ta emot en större mängd prover. 

Vår utökade kapacitet har bidragit till att vi kan stötta kampen mot covid-19. Vi utför nu analyser av medicintekniska produkter (medical device) och läkemedel för användning vid intensivvård av patienter med covid-19.

Vi har lång erfarenhet av läkemedelsanalys och har bl.a. validerat över 200 kundspecifika metoder.

Kontakta oss för mer information: pharma.nordic@alsglobal.com

 

Nya rutiner på laboratoriet med anledning av covid-19

Sedan coronapandemins utbrott har vi infört nya rutiner på våra laboratorier för att minska smittspridningen av covid-19. 

Du kan läsa om våra rutiner och vår beredskap här