Provtagningsanvisningar för humanprover

Provtagningskärl för kliniska prover kan rekvireras från ALS Scandinavia.

Blod

Rör avsedda för spårmetallanalys med mörkblå kork bör användas vid provtagning.
Fyll kärlet med blod och vänd det upp och ner minst fem gånger.
Förvaring: Om prov inte ska skickas omedelbart efter provtagning, förvara i kyl. Helblod ska ej frysas.
Rekommenderad provmängd: 3ml. Analys kan utföras med betydligt mindre provmängd, vänligen kontakta laboratoriet.

Urin

Syradiskade kärl rekommenderas för metallanalys.
Fyll kärlet med urin. För yrkesexponerade individer tas prov lämpligen i slutet av arbetsveckan vid arbetsdagens slut.
Förvaring: Urinprover för metallanalys kan förvaras i både kyl och frys.
Rekommenderad provmängd: 60ml. Analys kan utföras med betydligt mindre provmängd, vänligen kontakta laboratoriet.

Serum

För serumprov rekommenderas syradiskade rör. För blodprovtagningen bör rör (utan tillsats) avsedda för spår-metallanalys användas. OBS! Tänk på kontaminationsrisken vid provtagning.
Fyll blodrör med ca.3ml blod. Låt provet, i stående position, koagulera i rumstemperatur ca.2-3h före centrifugering. Provet centrifugeras under ca.10 min i 1 800-2 000 G. Om centrifugen endast kan kalibreras för RPM kan motsvarande hastighet räknas ut med hjälp av en RCF/RPM-kalkylator (radie på centrifug måste anges). Efter centrifugering, överför serumprovet till ett syradiskat rör.
Förvaring: Serumprover för metallanalys kan förvaras i både kyl och frys.
Rekommenderad provmängd: 3ml. Analys kan utföras med betydligt mindre provmängd, vänligen kontakta laboratoriet.