Chain of Custody (CoC) ingår som en viktig del vid certifierad provtagning enligt Nordtest Envir 008. Syftet är att säkerställa att proverna levereras till laboratoriet utan att de påverkats eller manipulerats av någon utomstående. CoC kan ibland krävas för att analysresultat ska anses som juridiskt giltiga.

 

Rutiner och dokumentation för Chain of Custody

Provtagaren ansvarar för att de provkärl som används är rena och opåverkade. Vi rekommenderar att nya provkärl beställs inför provtagningen, men detta är inget krav för CoC. Provtagaren ansvarar för provernas integritet tills de lämnas vidare till transportör eller direkt till ALS Scandinavia. Proverna ska hållas under uppsikt eller på annat sätt i säkert förvar under hela den tid som provtagaren eller någon annan ansvarar för dem.

ALS skickar ut plaststrips (CoC-Seal strip) med unika ID-nummer samt CoC-dokument vid beställning av CoC. Efter provtagning placeras proverna i en kylbox som förseglas med ALS CoC-Seal strip. Förseglingen har ett unikt ID-nummer som noteras på CoC-dokumentet. Om prover överlämnas personligen till ALS Scandinavia behövs ingen försegling. 

När ALS Scandinavia tar emot proverna kontrolleras att förseglingarna är intakta. Det medföljande CoC-dokumentet signeras och ALS Scandinavia övertar då ansvaret för provernas integritet. ALS Scandinavia skickar det signerade CoC-dokumentet via e-post.

 

Priser och beställning

Pris för Chain of Custody finns under Priser för provberedning och övriga tjänster.
Vänligen observera att vid Chain of Custody kan svarstiden för expressanalyser bli något längre.

Beställning av Chain of Custody görs på bottleorder.ta@alsglobal.com eller 08-527 752 30.

För frågor och information, kontakta kunstjänst i Danderyd, info.ta@alsglobal.com eller 08-527 752 00.