Aktuellt

ALS Scandinavia introducerar nya och förbättrade analyspaket för PFAS!

21 maj 2018

ALS Scandinavia har introducerat nya förbättrade analyspaket för PFAS i vatten, sediment och jord. De nya paketen innehåller fler ämnen och har lägre rapporteringsgränser. För rena vatten ligger rapporteringsgränsen för många ämnen på 0.0003 µg/l.

ALS är marknadsledande - PFAS efter TOP Assay och passiv provtagning
Genom att erbjuda analys av PFAS efter TOP Assay samt med passiv provtagning är ALS ett ledande laboratorium för PFAS-analyser. Läs mer om detta längre ned alternativt i vårt informationsblad.

LADDA NER ALS INFORMATIONSBLAD OM PFAS

Analys av PFAS efter TOP Assay
Våra analyspaket för PFAS innehåller ett antal prioriterade föreningar. Det finns totalt ca.3000 PFAS-föreningar och för att få en indikation på totala mängden PFAS i ett analysprov har ALS utvecklat en så kallad TOP (Total Oxidisable Precursor) Assay. TOP-analysen ger ingen specifik substansinformation utan ger en uppskattning av mängden PFAS i provet. Detta bidrar till att förstå den sannolika toxiciteten och bioackumuleringseffekterna av de närvarande PFAS-föreningarna.

ALS har även introducerat nya paket som kombinerar substansspecifik PFAS-analys med analys efter TOP Assay.

Analys av PFAS i passiva provtagare (POCIS)
ALS kan utöver analys av PFAS i ett vattenprov även analysera PFAS från passiva provtagare för att mäta genomsnittlig koncentrationen av PFAS i vatten. Passiv provtagning erbjuder flera fördelar jämfört med konventionell provtagning. Provtagaren är utplacerad under en längre tid och ackumulerar de ämnen som ska mätas. Resultatet blir ett medelvärde av koncentrationen under perioden. Endast den biotillgängliga fraktionen, d.v.s. det som organismer kan ta upp, ackumuleras av provtagaren.

Analys av PFAS i dricksvatten
Vårt analyspaket för PFAS i vatten innehåller drygt 30 föreningar samt PFAS summa 11. PFAS summa 11 är en summering av de 11 PFAS som Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för råvatten och dricksvatten baseras på.

Kontakta gärna vår kundtjänst i Stockholm för mer information om våra analyser.