Skicka Quickprover

ALS Quick är en särskild service som innebär mycket korta svarstider. Analyssvar lämnas kl. 07.00 eller 12.00 nästkommande vardag. SameDay innebär att analyssvar lämnas samma dag för prover som kommer till laboratoriet före kl.09.00. Vi erbjuder tjänsten för vissa utvalda analyspaket för jord, vatten och byggnadsmaterial. Analystjänsterna erbjuds i mån av kapacitet.
 

Läs ALS informationsblad om ALS Quick
 

Quickar under v. 29, 30 och 31

Under veckorna 29, 30 och 31 erbjuder vi inte Quick 07:00. Quick 12:00 kan erbjudas för vissa anlayser beroende på när proverna levereras till oss. Kontakta kundtjänst för att stämma av möjligheter till Quick 12:00, Quick 17:00 och SameDay. 

 

Instruktion för att skicka Quickprover

För att dina Quickprover ska kunna hanteras så snabbt som möjligt bör nedanstående rutin följas:

  • Quick- och SameDay-analyser måste föranmälas till ALS via telefon 08-52 77 5200.

  • Skicka din orderblankett via e-mail till info.ta@alsglobal.com så att vi enkelt och snabbt kan registrera dina prover och få snabbast möjliga hantering.

  • Vänligen observera att lådan tydligt skall märkas upp med etiketten ”Quickprover” så att vi snabbt kan identifiera dina Quickprover vid ALS provmottagning. 

Klicka här för att ladda ned etiketter för utskrift.

GENERELL INFORMATION

Proverna sänds som brev eller paket med lämpligt transportföretag. OBS! Försäkra dig om att proverna kommer fram i önskad tid med det transportsätt du väljer. Prover som ankommer till laboratoriet före kl. 16 påbörjas samma dag, prover som ankommer senare får nästa dags datum som ankomstdatum.

VIKTIGT! Innehåller ditt prov höga halter av ämnen som kan vara farliga för vår personal på laboratoriet, exempelvis höga halter av kvicksilver eller mer än 1 % cyanid? Det är då viktigt att du meddelar oss detta. Vänligen kontakta ALS Scandinavia innan du skickar in ditt prov till oss.