Om digitala rapporter

Här hittar du information om digitala rapporter. Allt ifrån hur du signerar rapporter digitalt i Adobe Reader, hur du kan bilägga en låst PDF fil en annan PDF rapport, till hur du infogar en signerad rapport i Word och Excel.