Här hittar du information om digitala rapporter. Allt ifrån hur du signerar rapporter digitalt i Adobe Reader, hur du kan bilägga en låst PDF fil en annan PDF rapport, till hur du infogar en signerad rapport i Word och Excel.

​Tekniskt dokument – Digital signing of original reports

Hur kan man bilägga en låst PDF fil en annan PDF rapport

Infoga en signerad rapport i Word eller Excel