Funktioner i ALS onlinetjänst

Här är kortfattad information om vilka funktioner som finns i ALS Onlinetjänst.

 • Orderstatus
 • Analysresultat
  • Export av resultat till Excel
  • Riktvärden
   • Definiera egna Riktvärden
   • Använd ALS fördefinierade riktvärden, så som Naturvårdsvärkets Riktvärden för förorenad mark etc.
     
  • Ladda ner den signerade resultatrapporten
  • Resultat kan delas med andra kundnummer, kontakta ALS Kundtjänst
  • Resultat kan presenteras i diagram med eller utan Riktvärden
    
 • Förregistrering av prover (Onlinebeställning)
 • Flaskbeställning