Provlagring

Fasta prover sparas 8 veckor och vattenprover 4 veckor från mottagning om inget annat avtalats. Kostnadsfritt
Lakningsprover sparas 3 månader. Kostnadsfritt
För lagring av livsmedelsprover, kontakta laboratoriet. Kostnadsfritt
För lagring av läkemedelsprover, kontakta laboratoriet. Kostnadsfritt
Förlängning per 4-veckorsperiod 20 kr/prov

Kylförvaring

Inventering av låda 20 kr/prov

Returnering av prov

200 kr/låda, så många prov det får plats/låda
Långtidsförvaring

200 kr per låda/månad eller 20kr/prov/månad.

OBS! Pris per prov används när antalet prov är 9 eller lägre. Pris per låda är för 10-20 prov.

Uthämtning av prov för analys ur långtidsförvaring 200 kr/låda eller 20kr/prov*

*Kräver att antalet prov har beräknats, vilket normalt görs direkt om antalet är litet, annars krävs inventering. Det billigaste alternativet faktureras.