Provlagring

Fasta prover sparas 6 veckor och vattenprover 4 veckor från rapporteringsdatum om inget annat avtalats. Kostnadsfritt
Lakningsprover sparas 3 månader. Kostnadsfritt
För lagring av livsmedelsprover, kontakta laboratoriet.  
För lagring av läkemedelsprover, kontakta laboratoriet.  
Förlängning per 4-veckorsperiod

200 kr/låda

(1-20 prover)

Kylförvaring

Långtidsförvaring 200 kr per låda/månad (1-20 prover)
Inventering av låda 200 kr/order eller projekt

Returnering av prov

250 kr/låda, så många prov det får plats/låda
Uthämtning av prov för analys ur långtidsförvaring 50kr/prov

 

Frysförvaring 

För prover där förvaring i frys krävs, t.ex. biotaprover eller livsmedelsprover (ex. fisk och musslor).

Priset gäller fr.o.m. 1 mars 2021.

Långtidsförvaring i frys 100 kr/kg prov/månad