I onlinetjänsten kan resultat delas mellan konton, dvs att resultaten blir tillgängliga för andra än beställaren. Det är vi på ALS som konfigurerar detta åt er.

Det vi behöver veta är dels om du som beställer har befogenhet att göra det, och dels att du är medveten om de eventuella konsekvenser din begäran medför.

Resultat kan delas mellan ett eller flera specifika kundnummer (nnnnn-nn) eller för en hel grupp av kundnummer (nnnnn). Delningen kan vara ömsesidig, det vill säga att de nämnda kundnumren ser varandras resultat. Man kan även göra så att vissa kundnummer ser andra kundnummers resultat, men inte tvärt om.

 

Delning mellan specifika kundnummer

Ange vilka kundnummer (nnnnn-nn) som ska ha behörighet att se, i den vänstra textrutan. Ett kundnummer per rad.

I den högra textrutan anger du vilka kundnummer som delar sina resultat. Ett kundnummer rad.

 

Delning av resultat för en hel grupp

Med grupp i detta sammanhang avses alla kundnummer som tilllhör organisationens huvudgruppskundnummer (nnnnn). Anges huvudgruppkundnummer i något av textrutorna nedan innebör det att alla kundnummer i denna grup, nu och i framtiden, kommer att beröras av denna delningsregel. 

Ange vilka som ska se resultat i den vänstra textrutan, i den högra anges de som ska dela sina resultat.

 

Exempel

Kund Kundnummer
Ett 00000-01
Två 00000-02
Tre 00000-03

1) Ett och Två ska ska se varandras resultat, men Tre ska inte beröras alls:
 

Dessa kundnummer ska kunna se resultat

Dessa kundnummer delar sina resultat

00000-01
00000-02
00000-01
00000-02

2) Ett och Två ska ska se varandras resultat, samt se Tre:s resultat, men Tre ska inte kunna se någon annans resultat:

Dessa kundnummer ska kunna se resultat

Dessa kundnummer delar sina resultat

00000-01
00000-02
00000-01
00000-02
00000-03

3) Två ska se alla resultat för hela gruppen 00000, nu och i framtiden, men inte tvärt om.

Dessa kundnummer ska kunna se resultat

Dessa kundnummer delar sina resultat

00000-02 00000*

4) Alla på företaget i gruppen 00000, nu och i framtiden, ska kunna se resultat från Ett.

Dessa kundnummer ska kunna se resultat

Dessa kundnummer delar sina resultat

00000* 00000-01

5) Alla på företaget i gruppen 00000, nu och i framtiden, ska kunna se allas resultat

Dessa kundnummer ska kunna se resultat

Dessa kundnummer delar sina resultat

00000* 00000*
Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.