Lagen om kemikalieskatt trädde i kraft den 1 april 2017, men beskattning sker först från den 1 juli 2017.  Kemikalier som omfattas är brom- klor-  och fosforföreningar  i elektronikprodukter. Analysen ska utföras på mönsterkort utan dess komponenter samt homogena plastdetaljer med en vikt över 25g.

Syftet med skatten är att påverka tillverkare att använda sig av mer miljövänliga produktionsmetoder och genom detta också minska förekomst, spridning och exponering av kemikalier i miljön. Importörer ska påverkas att främst ta in miljövänliga produkter.

Vilka påverkas av bestämmelserna?

Företagare som yrkesmässigt tillverkar alternativt för in eller importerar skattepliktiga elektronikvaror. Även den som av skatteverket godkänts som lagerhållare påverkas.

Vilka varor kommer att beskattas?

Det är främst elektronikvaror såsom
vitvaror, läsplattor, datorer, mobiltelefoner, dammsugare, routrar, radio- och tv- apparater. 


Följ denna länk och läs 
mera om den nya lagen.  

 


Hur beräknas skatten?

Skatten är baserad på varans nettovikt och ligger på 120kr/kg, dock finns en maxgräns på 320kr/vara.

Exempel: en bärbardator med vikt 1,8 kg ger 1,8 x 120 kr= 216 kr i skatt.

Skattereduktion för produkter fria från flamskyddsmedel.

Skattereduktionen blir 50 % om produkten innehåller mindre än 0,1 % av brom respektive 0.1 % klor. Om produkten dessutom innehåller mindre än 0.1 % fosfor blir skattereduktionen 90 %.

ALS Scandinavia kan hjälpa dig att analysera dina konsumentvaror, vänligen kontakta oss för mer information +46 (0) 920-28 99 00 eller på info.lu@alsglobal.com.


Källor:

http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/16/161067.PDF

www.tullverket.se