Engångshandskar som används i bl.a. livsmedelsindustrin och barnomsorgen har visat sig innehålla höga halter av ftalater. I flera fabrikat består hälften av materialet av ftalater.

Ofta är det DINP, en ftalat som det inte finns lika mycket forskning kring, som finns i höga halter.

ALS Scandinavia erbjuder analyser för ftalater i bl.a. plastmaterial och textilier.