I juni 2013 utvidgades omfattningen av SS-EN 71-3 som reglerar migrering av grundämnen i leksaker. Förutom ett antal nya element så inkluderar SS-EN 71-3:2013 även bestämning av sexvärt krom (CrVI) och tennorganiska föreningar (OTC).

 

Istället för att i ett första skede analysera dessa föreningar så rekommenderar ALS Scandinavia en analys av totalhalterna krom och tenn. Skulle totalhalterna av dessa element inte överskrida gränsvärdena för Cr(VI) och OTC så krävs heller inte analyser av dessa parametrar.